განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
   
2013 | No.2(24) [2013.06.30]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


ფიზიკური კულტურისა და სპორტის სპეციალისტთა მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამებისა და პროფესიული კომპეტენტურობის ზოგიერთი ასპექტი საქართველოში 3-7
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАССОВОГО ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ (ენა: რუსული) 8-15
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანPSYCHOLOGICAL ISSUES AMONG HEARING IMPAIRED ADOLESCENTS (ენა: ინგლისური) 16-27
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანМЕСТО СЛОВЕСНО-ПЕЧАТНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТРИИ В ШКОЛЕ (ენა: რუსული) 28-34
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანКАТЕГОРИЗАЦИЯ МУЖЧИН КАК УСПЕШНЫХ И КРАСИВЫХ (ენა: რუსული) 35-38
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანSOLVING PROBLEMS OF INEQUITY IN ACADEMIC STAFF WORKLOAD DISTRIBUTION (ენა: ინგლისური) 39-48
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ РАЗЛИЧНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КОНФЕССИЙ (ენა: რუსული) 49-53
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანANALYSIS AND STRATEGY FOR UNDERGRADUATES EDUCATION IN CHINESE LOCAL UNIVERSITY: FROM AN INVESTIGATION OF STUDY ENGAGEMENT (ენა: ინგლისური) 54-62
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანნარატიული მიდგომა პიროვნებისადმი: ფროიდიდან დღემდე 63-84
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანTHE ABSTRACTION EFFECT ON LOGIC RULES APPLICATION (ენა: ინგლისური) 85-96
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსაქართველოში საშუალო განათლების სამართლებრივი საფუძვლების შესახებ 97-110
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანპედაგოგთა პროფესიული თვითშეფასება და მისი მიმართება სასერტიფიკაციო გამოცდებთან 111-121
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-1801