განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
   
2013 | No.3(25) [2013.09.30]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


CONSIDERATIONS FOR DESIGNING INFORMATION TECHNOLOGY TRAINING TO LEBANESE PUBLIC SCHOOL PRINCIPALS (ენა: ინგლისური)  3-15
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანРАЗВИТИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ВООБРАЖЕНИЯ С ПОЗИЦИЙ ПОЛА И GENDER (ენა: რუსული)  16-28
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანANALYSIS ON ADVANCED MATHEMATICS EDUCATION FOR CURRENT CHINESE UNDERGRADUATES (ენა: ინგლისური)  29-35
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანРЕГУЛИРОВАНИЕ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК В УНИВЕРСИТЕТАХ ГРУЗИИ (ენა: რუსული)  36-47
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანRUMINATIVE THINKING AND PSYCHOPATHOLOGY ISSUES IN THE WRITINGS OF SAINT MAXIMUS THE CONFESSOR: AN EVOLUTIONARY PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVE (ენა: ინგლისური)  48-71
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანSOME PECULIARITIES OF EDUCATION IN GREECE (ენა: ინგლისური)  72-76
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ГУМАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-МУЗЫКАНТОВ (ენა: რუსული)  77-89
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანSHOULD HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS (HEIS) SERVE NATIONAL ECONOMIC NEEDS? WHY AND WHY NOT? (ენა: ინგლისური)  90-109
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსწავლება-შემეცნების პროცესის დინამიკა ციკლურობის გათვალისწინებით  110-115
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანMATHEMATICS ORIENTED IMPLICIT THEORY OF INTELLIGENCE SCALE: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY (ენა: ინგლისური)  116-134
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2022
ISSN 1512-1801