კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
   
2006 | No.3(10) [2006.09.30]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


Pipeline Data Compression and Encryption Techniques in E- Learning environment (ენა: ინგლისური) 3-7
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანHoph Bifurcation in Navier-Stokes Equations (ენა: ინგლისური) 8-16
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანThe Moroccan experience in E-learning in the Ecole des Sciences de l’ Information (ენა: ინგლისური) 17-25
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანПрименение математической модели Прангишвили-Обгадзе для моделирования совокупного спроса на продукты питания (ენა: რუსული) 26-28
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანA Handover Modelling for Globe Cover Telecommunications (ენა: ინგლისური) 29-36
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანSimplified Transport Layer Protocol for VoIP Likely Applications: Simulation and Evaluation (ენა: ინგლისური) 37-48
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანВопросы построения безопасной информационной системы (ენა: რუსული) 49-54
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანModeling and Prediction of Financial Time Series Using Linear Recurrent Sequences: An Application to the US Dollar/EURO Exchange Rate (ენა: ინგლისური) 55-65
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანTracking Mobile Targets Using Grid Sensor Networks (ენა: ინგლისური) 66-84
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანA Stochastic Language Model for Automatic Generation of Arabic Sentences (ენა: ინგლისური) 85-89
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანDynamic Approach to prohibit the Diffie-Hellman Protocol Interception (ენა: ინგლისური) 90-102
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანDynamic Performance of a Matlab and Soundcard-based FFT Analyser (ენა: ინგლისური) 103-110
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანA Time-scale Representation for the Estimation of the Parameters of Dispersion of the Surface Seismic Waves (ენა: ინგლისური) 111-116
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანაწილებულ ოფის-სისტემებში საქმიანი პროცესების ობიექტ-ორიენტირებული მოდელირება და ანალიზი პეტრის ქსელებით 117-126
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანGeneralized Gaussian Model for Multi Channel Image Deconvolution (ენა: ინგლისური) 127-133
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანნეირონული ქსელები 134-156
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანОб одном способе определения интервального коэффициента готовности (ენა: რუსული) 157-160
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-1232