კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
   
2014 | No.3(43) [2014.09.30]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


VIDEO DENOISING BASED ON STATIONARY WAVELET TRANSFORM AND CENTER WEIGHTED MEDIAN FILTER (ენა: ინგლისური)  3-11
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანDETECTION OF LESIONS IN MEDICAL IMAGE USING AN ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND MORPHOLOGICAL FILTERS (ენა: ინგლისური)  12-19
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანTHE AUTOMATIC SYNTHESIS OF HASKELL FUNCTIONS (ენა: ინგლისური)  20-26
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანTHE TECHNICAL SYSTEM TROUBLESHOOTING DEFINING USING CONCEPT PATTERNS (ენა: ინგლისური)  27-32
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანMODIFIED VERSION OF THE HILL’S ALGORITHM (ენა: ინგლისური)  33-36
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანANALYSIS OF THE MATRIX ONE-WAY FUNCTION AND TWO VARIANTS OF ITS IMPLEMENTATION (ენა: ინგლისური)  37-41
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანON MULTICRITERIA ALGORITHM FOR SPECIFIC PROBLEM OF SCHEDULING THEORY (ენა: ინგლისური)  42-46
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანA MULTIPLE-ATTRIBUTES DECISION MAKING IN HESITANT FUZZY ENVIRONMENT: APPLICATION TO EVALUATION OF INVESTMENT PROJECTS (ენა: ინგლისური)  47-53
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანFUZZY AGGREGATIONS IN THE DECISION MAKING PROBLEM REGARDING THE CHOOSING OF THE BEST VERSION OF THE STUDENTS' GROUP PROJECT FOR IMPLEMENTATION (ენა: ინგლისური)  54-59
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანBLOOD CLOTTING PREDICTION MODEL USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND SENSOR NETWORKS (ენა: ინგლისური)  60-66
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-1232