ფიზიკა ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ფიზიკა ქესჟ:
   
2009 | No.1(1) [2009.06.30]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


დირაკის განტოლების სუპერსიმეტრია და კულონური პოტენციალი (ენა: ინგლისური) 3-12
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანიშვიათი პროცესები-ფანჯარა დამატებითი განზომილებებისაკენ (ენა: ინგლისური) 13-21
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანნახშირბად-ტანტალის არაცენტრალურ და ნახევრად ცენტრალურ დაჯახებებში დაბადებული პროტონების და π--მეზონების მახასიათებლების შედარებითი ანალიზი, პირველადი იმპულსით 4.2 Aგევ/c (ენა: ინგლისური) 22-34
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანEnhanced resolution NMR spin echo method to study cobalt nanopowders and half metals using additional magnetic video-pulse excitation (ენა: ინგლისური) 35-40
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანATLAS დანადგარის Tile კალორიმეტრი ელექტრომეგნიტური ენერგიეს მასშტაბში, ენერგიის გარჩევისუნარიანობა და წრფივობა (ენა: ინგლისური) 41-53
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანფოტოდენის დაბალისიხშირის რხევების შესწავლა ელექტრონებით დასხივებულ GaAs-ში (ენა: ინგლისური) 54-57
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკვანტური მდგომარეობების გაუხშოება ნახევარგამტარულ კვანტურ ჭაში (ენა: ინგლისური) 58-71
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანIII-V ნახევარგამტარებში ფოტოსტიმულირებული დიფუზიური პროცესების შესწავლა (ენა: ინგლისური) 72-75
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმეინელისა და პირველი უარყოფითი სისტემის ზოლოვანი სპექტრის აგზნება ელექტრონებისა და პროტონების აზოტის მოლეკულებთან დაჯახების პროცესში 76-83
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანChanges of electrical, optical and emission features of iridium covered with graphite tape at intensive diffusion of potassium atoms (ენა: ინგლისური) 84-86
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან"ნელა ცვალებადი" ატმოსფერული ნაკადის საპროგნოზო სქემების ინტეგრალური თვისებები რელიეფის გავლენის გათვალისწინებით 87-98
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანPhysical Evaluation of Active inductances Controlled in GaAs MESFET Technology (ენა: ინგლისური) 99-106
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანPulsed Light Reflection for the Simulation of a Spherical Biological Tissue by Using Monte Carlo Method (ენა: ინგლისური) 107-116
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანImpact of Heavy Ions Singular Effects on Electronic Components Embarked in a Spatial Environment (ენა: ინგლისური) 117-124
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანDetection of the distribution of size of the desert aerosols by multispectral method LIDAR (UV to IR), by using genetic algorithmes, compared with Chomette's model (ენა: ინგლისური) 125-133
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2022
ISSN 1512-1461