ფიზიკა ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ფიზიკა ქესჟ:
   
2010 | No.2(4) [2010.12.31]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


CHARACTERIZATION OF LOW COST P-CU2O/N-CUO JUNCTION (ენა: ინგლისური)  3-8
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანON THE NEUTRAL B-MESON DOUBLE PHOTON DECAY IN THE ACD MODEL (ენა: ინგლისური)  9-14
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანАНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИИ МНОЖЕСТВЕННОСТИ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ В АДРОН-ЯДЕРНЫХ СТОЛКНОВЕНИЯХ В РАМКАХ МОДЕЛИ ГЛАУБЕРА (ენა: რუსული)  15-24
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანბიოეფექტური სიხშირეები და ელექტრომაგნიტური ველი, როგორც ეკოლოგიური ფაქტორი  25-32
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანАСИМПТОТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ПЕРТУРБАТИВНОГО ЛЕСТНИЧНОГО УРАВНЕНИЯ БЕТЕ-СОЛПИТЕРА ДЛЯ АМПЛИТУДЫ РАССЕЯНИЯ ПРИ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЯХ (ენა: რუსული)  33-37
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანCRYOCONDENSATION PUMP WITH ADVANCED COEFFICIENT OF BY H2 AND HE (ენა: ინგლისური)  38-41
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანRELATIVITY PROBLEMS FROM STANDPOINT OF DIFFERENTIAL EQUATIONS (ენა: ინგლისური)  42-66
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანVIEW OF SPACE AND TIME FROM STANDPOINT OF DIFFERENTIAL EQUATIONS (ენა: ინგლისური)  67-95
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2022
ISSN 1512-1461