განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
   
2012 | No.2(21) [2012.06.30]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


ИНФОРМАЦИОННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ОБУЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШИХ КЛАССОВ. (ენა: რუსული) 3-7
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანК ВОПРОСУ ПРОВЕДЕНИЯ КУРСА ИНФОРМАТИКИ И ИКТ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ (ენა: რუსული) 8-10
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანЛОЖЬ И ЛЮБОВЬ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ МОЛОДЕЖИ (ენა: რუსული) 11-16
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანორგანიზაციული ფსიქოლოგიის საერთაშორისო ასპექტები და ქართულ კულტურაში ორგანიზაციული ქცევის ეფექტიანი მოდელის ფორმირება 17-29
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანУСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ У СТУДЕНТОВ (ენა: რუსული) 30-33
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანქართული ორგანიზაციული კულტურის განვითარების ფსიქოლოგიური ფაქტორები 34-41
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანБУМАЖНАЯ КУКЛА - ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА ЖЕНСКОЙ КРАСОТЫ (ენა: რუსული) 42-46
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანНАДИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ И РАЗЛИЧИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ПОДРОСТКОВ О НОРМАТИВНОМ ПОВЕДЕНИИ (ენა: რუსული) 47-52
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანКОММУНИКАТИВНЫЙ ДИАЛОГ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА (ენა: რუსული) 53-58
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანWHAT CAN STUDENTS’ PERCEIVED LOCUS OF CAUSALITY TELL US ABOUT THEIR SUBJECTIVE VITALITY? (ენა: ინგლისური) 59-63
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანTHE EFFECTS OF SOCIAL FACTORS ON E-LEARNING (ენა: ინგლისური) 64-67
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანTHE RELATIONSHIP BETWEEN PERCEPTION OF SUPPORT OF FAMILY, TEACHERS, FRIENDS AND SELF-EFFICACY BELIEFS WITH ACADEMIC ACHIEVEMENT (ენა: ინგლისური) 68-73
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმასწავლებლი, როგორც ეფექტური სასწავლო მასალის ავტორი 74-81
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანMETHODOLOGICAL FUNDAMENTALS OF ENVIRONMENTAL IMPACTS DESCRIPTION, SHAPING AND VISUALIZATION IN CAD SYSTEMS (ენა: ინგლისური) 82-89
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანON THE LACK OF RIGOR IN RESEARCH ON SAVANT SYNDROME (ენა: ინგლისური) 90-92
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2022
ISSN 1512-1801