კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
   
2009 | No.4(21) [2009.07.31]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader

 სარედაქციო კოლეგიისაგან
ჟურნალის ეს ნომერი ეძღვნება გამოჩენილი მეცნიერის, აკადემიკოსის ალექსანდრე სამარსკის დაბადებიდან 90 წელს 3-5
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანМатематическое моделирование флюидодинамических процессов в земной коре (ენა: რუსული) 6-30
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანAn exponentially convergent method for nonlinear operator equations: two-sided approximations and global convergence (ენა: ინგლისური) 31-53
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანAbout Some Geometric Characteristic of the Generalized Möbius Listing's surfaces GMLn2 (ენა: ინგლისური) 54-84
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანПриближённое решение автомодельной задачи свободной конвекции при сильном отсосе (ენა: რუსული) 85-88
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანОб одной нелокальной характеристической задаче для класса квазилинейных нестрого гиперболических уравнений второго порядка (ენა: რუსული) 89-93
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანМатематические модели влияния торцевых потерь на сжатие (ენა: რუსული) 94-103
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანМетод интегродифференциальных неравенств для решения модельных задач динамики гравитирующего газа (ენა: რუსული) 104-124
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანО сходимости линейных регуляризованных двухслойных разностных схем (ენა: რუსული) 125-135
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანМатематическая теория резервирования на основе модели формального нейрона (ენა: რუსული) 136-189
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანOn a Version of Non-Local Bitsadze-Samarsky Problem (ენა: ინგლისური) 190-194
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანК вопросу вычисления напряжений в решении одного класса задач (ენა: რუსული) 195-199
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანOn One a Matrix of Fundamental Solutions of the Equation of Dynamic Elasticity Theory (ენა: ინგლისური) 200-213
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანθ-კონგრუენტული რიცხვები სინგულარული სამკუთხედებისათვის (ენა: რუსული) 214-219
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანAlgebraic Theory of Process Motion (ენა: ინგლისური) 220-306
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2023
ISSN 1512-1232