განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
   
2021 | No.1(58) [2021.03.31]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


ბულინგი ფსიქოლოგიური თეორიების ჭრილში 3-11
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლება პოსტ – პანდემიურ ეპოქაში საერთაშორისო მიმოხილვა და პრობლემური საკითხები (ენა: ინგლისური) 12-30
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანპოსტტრავმული სტრესული აშლილობის (პტსა) ამოსაცნობი, შესაფასებელი და მკურნალობის სახელმძღვანელო მითითებები ბავშვებთან, ახალგაზრდებთან და მოზრდილებთან (მითითებები მეხსიერებაზე მუშაობის დისტანციურად წარმართვისათვის) 31-43
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანხასიათის სიმტკიცეები როგორც ფსიქოპათოლოგიის ამხსნელი მოდელი 44-49
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანSTUDYING THE RELATIONSHIP BETWEEN THE MENTAL STATES OF STUDENTS ON THE EVE OF THE SESSION AND THE FEELING OF LONELINESS DURING THE PERIOD OF SELF-ISOLATION (ენა: ინგლისური) 50-54
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმაიკლ მურის „ტრანზაქციული დისტანციის თეორიისა“ და სოციალური დისტანცირების ფაქტორების გავლენა საქართველოს სკოლებში საყოველთაო დისტანციურ სწავლებაზე პანდემიის პირობებში 55-71
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანEMOTIONAL EXPRESSIVITY, SOCIAL SUPPORT AND LIFE SATISFACTION AMONG DEPRESSED AND NON-DEPRESSED ADULTS (ენა: ინგლისური) 72-76
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანქართველი მიგრანტები საფრანგეთში: ჯგუფის შიგნით (ინტრაჯგუფური) და ჯგუფთაშორის (ინტერჯგუფური) ურთიერთობების აღქმა და შეფასებები 77-91
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანდისტანციურად მუშაობა: დასაქმებულთა განწყობების ანალიზი 92-114
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანPROBLEMS VERSUS PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION IN THE REPUBLIC MOLDOVA (ენა: ინგლისური) 115-123
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანCOOPERATIVE LEARNING EXPERIENCES OF CHILDREN WITH AND WITHOUT INTELLECTUAL DISABILITIES IN MAINSTREAM CLASSROOMS (ენა: ინგლისური) 124-131
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმშობელთა სასკოლო ცხოვრებაში ჩართულობის, მოსწავლეთა სასწავლო მიზნებისა და მეტაკოგნიციის გავლენა აკადემიურ მოსწრებაზე 132-150
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანUPDATED THINKING ON SAVANT SYNDROME AND PRIME NUMBERS (ენა: ინგლისური) 151-152
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-1801