ფიზიკა ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ფიზიკა ქესჟ:
   
2013 | No.1(9) [2013.06.30]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


კლასტერულ–კასკადური მოდელი განზოგადოებული მოდიფიცირებული უარყოფითი ბინომიალური განაწილებისათვის (ენა: რუსული) 3-9
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანEASY AXIS ORIENTATION OF BARIUM HEXA-FERRITE FILMS AS EXPLAINED BY SPIN REORIENTATION (ენა: ინგლისური) 10-15
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОРОЖДЕНИЯ ХИГГСОВСКОГО БОЗОНА В ИНКЛЮЗИВНОМ АННИГИЛЯЦИОННОМ КРОСС КАНАЛЕ (ენა: რუსული) 16-20
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანCALCULATION OF THE GRAVITOELECTROMAGNETISM FORCE FOR THE BIANCHI TYPE IX SPACETIME (ენა: ინგლისური) 21-24
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანMAXIMAL REDUCTION OF QUANTUM-MECHANICAL THREE PARTICLE EQUATIONS (ენა: ინგლისური) 25-30
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანRESULTS OF PRIMARY GEORADIOLOCATION SEARCHING OF SVETICKHOVELI TEMPLE (ენა: ინგლისური) 31-35
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმძიმე კვარკებისა და ასოცირებული მსუბუქი ნაკადის ფოტოდაბადება პოლარიზებულ და არაპოლარიზებულ შემთხვევაში (ენა: ინგლისური) 36-45
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანКОНСТРУКТИВНАЯ ТЕОРИЯ ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ И МЕТРИЧЕСКИЕ СПИНОРЫ (ენა: რუსული) 46-54
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანРЕАЛИЗАЦИЯ КВАРКОВОЙ МОДЕЛИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ НА РЕШЕНИЯХ СПИНОРНЫХ ВАКУУМНЫХ УРАВНЕНИЙ (ენა: რუსული) 55-65
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანრეგიონის მიკროკლიმატური პარამეტრებით ლოკალური ქარის რეჟიმის განსაზღვრა ატმოსფეროს მიწისპირა ფენაში 66-77
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმიწისძვრათა აკუსტიკური ეფექტების კვლევა საქართველოს ტერიტორიაზე (ენა: ინგლისური) 78-82
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანTHE EXACT SOLUTIONS OF THE RAYCHAUDHURI SPACETIME BASED ON LYRA MANIFOLD (ენა: ინგლისური) 83-85
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2022
ISSN 1512-1461