ფიზიკა ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ფიზიკა ქესჟ:
   
2013 | No.2(10) [2013.12.31]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЖИДКИХ СУПЕРПАРАМАГНЕТИКОВ (ენა: რუსული) 3-9
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანINVERSE SPINEL COBALT FERRITE ULTRA-THIN FILMS AS EXPLAINED BY SECOND ORDER PERTURBED HEISENBERG HAMILTONIAN (ენა: ინგლისური) 10-17
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანGENERALIZATION OF THE HYPERVIRIAL AND FEYNMAN-HELLMANN THEOREMS (ენა: ინგლისური) 18-31
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანCALCULATION OF THE GRAVITOELECTROMAGNETIC FORCE FOR THE BIANCHI TYPE I SPACETIME (ენა: ინგლისური) 32-35
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანCHARACTERIZATION OF SPIN COATED IRON OXIDE FILMS USING EXAFS (ენა: ინგლისური) 36-41
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СУПЕРПАРАМАГНИТНОГО “ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА” (ენა: რუსული) 42-48
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანMECHANISM OF CUMULATIVE PROTON PRODUCTION IN NUCLEUS- NUCLEUS COLLISIONS (ენა: ინგლისური) 49-56
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანA SIMPLE APPROACH TO THE DESCRIPTION OF BARIONS ON THE BASIS OF SALPETER EQUATION (ენა: ინგლისური) 57-86
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანSTUDY OF PROPAGATING MODES AND REFLECTIVITY IN BRAGG FILTERS WITH ALXGA1-XN/GAN MATERIAL COMPOSITION (ენა: ინგლისური) 87-97
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანSTUDY OF AZIMUTHAL CORRELATIONS BETWEEN GROUPS OF PROTONS OR PIONS IN (D,HE)C, CC, (D,HE)TA AND CTA COLLISIONS AT A MOMEMTUM OF 4.2 GEV/C PER NUCLEON (ენა: ინგლისური) 98-106
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანНОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СТРУКТУРУ ВСЕЛЕННОЙ. ЧАСТЬ-3 (ენა: რუსული) 107-116
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2022
ISSN 1512-1461