განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
   
2014 | No.5(31) [2014.11.30]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


სწავლება ნიშნავს, ისწავლო ორჯერ 199-202
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანჭადრაკის სწავლება ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში 203-213
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანშეფასების რუბრიკის დანიშნულება ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის დაწყებით კლასებში 214-217
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსტერეომეტრიული საკითხების სწავლება საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და პროექტების გამოყენებით 218-223
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკოლეგათა თანამშრომლობა-გამოსავალი უიმედო მდგომარეობიდან 224-228
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანროგორ ვასწავლოთ ეფექტურად ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით 229-234
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანპრობლემური სწავლების საკითხისათვის 235-237
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმშობლებისა და სკოლის თანამშრომლობა 238-242
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანპროექტ- გაკვეთილის როლი უცხო ენის სწავლებაში 243-247
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანელექტრონული სწავლება - თანამედროვე და ეფექტური სწავლების მეთოდი 248-252
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსამოქალაქო აღზრდა, მოსწავლეთა თვითმმართველობა, შეგნებული დისციპლინისა და ნებისყოფის აღზრდა დიმიტრი უზნაძის პედაგოგიურ ნააზრევში 253-258
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანზოგადი განათლების რეფორმა საქართველოში-ისტორიული რაკურსი /1991 წლიდან დღემდე/ 259-273
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გავლენა წერითი მეტყველების კულტურაზე 274-281
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმასწავლებლის პროფესიული სტანდარტი - შენიშვნები, რეკომენდაციები 282-286
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმოსწავლეებში ზნეობრივ–სოციალური ორიენტაციების ჩამოყალიბება, როგორც მოქალაქეობრივი აღზრდის პედაგოგიური პირობა 287-293
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანაკადემიური ნაშრომის აგების ლოგიკური ტიპები (მეთოდოლოგიური ჩარჩო) 294-297
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსასკოლო პრაქტიკა - ინოვაციური მეთოდებით სწავლება 298-305
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანესთეტიკური აღზრდის პედაგოგიური საფუძვლები პრობლემური გაკვეთილის მოდელი 306-311
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან


Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-1801